Старобългарски речник
дна 
дна местоим Еди кой си, някой си, един онъ же рее. дѣте въ градъ кь дінѣ А Мт 26.18 Изч А От гр ὁ δεῖνα діна Нвб Ø