Старобългарски речник
дрѹго 
дрѹго нареч Втори път, други път, при друг случай, после ьто сътворлъ тъгда владꙑка тъ ... ꙁапрьва ѹбо льшташе хъ ласканмъ ... къ смъ же  дарꙑ обѣштавааше. а дрѹго ... аше ьст отъ црѣ  санꙑ прмете С 87.5 Изч С Гр τὰ δέ Нвб Срв друго ОА ВА АК НТ ЕтМл АР