Старобългарски речник
дъска 
дъска -ꙑ ж 1. Дъска да не вдꙙтъ тако старꙿца лежꙙшта ... на ꙁем. н бо н дъскꙑ бѣаше под н҄мъ н рогоꙁнꙑ. н но же С 555.5 тъгда анѳупатъ раꙁгнѣвавъ сꙙ повелѣ  сьвлѣшт.  на дьстѣ протѧгъше бт  жлам сѹровамꙇ С 100.29—30 2. Плоча за писане ꙗко  добл҄ьства побраньскаꙗ. многашꙿд бо словопсател҄е.  шаропсател҄е нарьтаѭтꙿ ов словомъ ѹкрашаѭште. а с на дъскꙑ рътаѭште С 83.11 ꙗкоже бо шаръѧ на дно дьстѣ.  обраꙁꙑ рътаѭтъ  стнѫ пшѫтъ шаромъ С 418.1 Дъсчена табела, плоча. а гда платъ на дьстѣ стнѫ покаꙁа. гнѣвасте сꙙ  ставьꙗте псат С 403.13 3. Маса, тезгях ꙇ вьнде с въ црквъ бжѭ. ꙇ ꙁгъна вьсꙙ продаѭштѧѩ. ꙇ кѹпѹѭштѧѩ въ цркве. ꙇ дъскꙑ тръжьнкъ сповръже. ꙇ сѣдалшта продаѭштхъ голѫб М Мт 21.12 ЗI, ЗП. Срв. Мк 11.15 М, З;Йо 2.15 М З А М З А ЗП С Гр σανίς πίναξ τίτλος τράπεζα дьска Нвб дъска ОА ВА АК Бот НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА да̀ска диал ВА ЕтБАН ДА до̀ска диал ВА ДА Срв Дъски МИ ГХ,МИМ