Старобългарски речник
достоньство 
достоньство ср Достойнство, ценност, значимост о вьсѣкомъ бо крьстіанѣ. каꙁнь цѣсарьска лежтъ ... любо сановтъ. любо смръдъ ... стꙑ рее ... родъ мо  достонъство съ стꙑм стъ С 102.1 не тꙑ ѹбо о себѣ се глагол҄еш. нъ отꙿцемъ свомъ сотонѫ поваждамъ. гоже достонъствомъ мѫдрост спльн҄енъ с С 157.24—25 нъ беꙁгрѣшенъ сꙑ кръ(ст сѧ да б)лагд(ть бжю ) досто(ньство подасть) кръ(штамьімъ) Х I Aa 16—17 Изч С Х Гр ἀξία достонъство Нвб достоинство ОА ВА АК Бот НГер МлБТР ЕтБАН БТР АР РБЕ