Старобългарски речник
довьлѣт 
довьлѣт -довьлѭ -довьл҄еш несв 3 л ед мн довьлѣѭ -довьлѣш Достатъчно е ѹтр бо день собоѭ пеетъ сѧ. довьлетъ дьн() ꙁълоба своѣ М Мт 6.34 З СК довьлетъ ѹенкѹ да бѫдетъ ѣкоже ѹтель его.  рабѹ ѣко гь его М Мт 10.25 З А дьвѣма сътома пѣнѧѕъ хлѣбъ не довьлѫтъ мъ М Йо 6.7 З А хотѣхъ большъмі простьрѣті слово се. нъ довьлетъ рееное К 9b 2 гласъ же прѣбꙑвааше ꙁовꙑ. довьл҄етъ т не бѫд несꙑтъ С 41.7 н аште  м҃ ѧꙁꙑц довьлѣл бꙑшѧ толікѫ добрѫ дѣтѣль мѫжь вьспѣт. а аште  днъ б бꙑлъ ѹдмꙑ. довьлѣаше наше слѣ одолѣт С 82.26, 29 сѧ же не послѹшашꙙ глагол҄ѫштꙙ. да како не довьлѣтъ вамъ  намъ С 369.9 М З А СК СЕ К С Гр ἀρκέω ἑξαρκέω ἀρκετόν довълѣт Нвб довлея остар книж РБЕ Срв [до]велявам остар ОА [до]воля́ диал ДА