Старобългарски речник
девѧтьнадесѧтьнꙑ 
девѧтьнадесѧтьнꙑ числ ред по девѧтьнадесѧтьнѣмь лѣтѣ μετὰ ἐννεακαιδεκαετῆ χρόνον След деветнадесет години тае по девꙙтънадесꙙтьнѣмь лѣтѣ. акꙑ нѣкого съла  ꙁастѫпьнка. къ вꙑшънюѹмѹ цѣсарѹ ѹтелꙗ свого. прѣдьпосълавъ. ꙁде на мльанъно мѣсто С 273.19—20 Изч С девꙙтънадесꙙтьнъ Нвб. срв деветнадесети ОА ВА МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ