Старобългарски речник
дожьдат 
дожьдат -дожьдѫ -дожьдеш св дождѫ -дождеш Дочакам, изчакам, почакам же сѫтъ вьведен вь темьнцѫ. то лѣпо мъ стъ дожьдат анупата. да вдмъ то мъ велтъ С 137.1 мало дожꙿдѣмъ.  лоно авраама патрарха покрꙑтъ нꙑ С 91.5 Изч С Гр περιμένω ἀναμένω Нвб Срв жъдам диал РБЕ ДА ожидам остар ОА ВА