Старобългарски речник
дафнъ 
дафнъ същ МИ Дафна [Дафни] – селище, предградие на Антиохия Сирийска ..пр ....блꙁ [.д]афна Е 39а 4 Изч Е Гр Δάφνη