Старобългарски речник
девьтероном 
девьтероном -ꙗ ж Второзаконие — последната книга от Мойсеевото Петокнижие въторъꙇꙇ ꙁаконъ. пѣснь мосѣова. вь девьтерономꙇꙇ СП Песен 2, огл Изч СП От гр Δευτερονόμιον