Старобългарски речник
дож 
дож част дож  до ἕως, μέχρι, ἄχρι, κατέναντι, ἕως τῆς ἡμέρας За посочване предел в пространството или във времето: чак до, дори до  прдошꙙ облац дож ї до аурлꙗна  сташꙙ  їꙁлꙗшꙙ огн҄ь на ꙁемльѭ С 6.17 повелѣ же аб комсъ ...  вьслѣдоват мѹ дож ї до к҄есарска града С 223.25 тво бо дѹш погꙑбѣль прѣодолѣ дож  до съмрьт С 1.2 нктоже бо отꙿ сьде пршедъшхъ сходтъ. л отъпѹштатъ сꙙ дож  до въскръсенꙗ С 167.6 цѣсарьствова съмрьтъ отъ адам дож ї до мѡсеа.  не съгрѣшвъшїхъ С 10.5  даждъ мъ трьпѣн.  побѣдѫ дож  до коньца С 114.10 с ... трѹдшꙙ сꙙ дож  до коньца хса рад С 271.11 несошꙙ праваждаѭште дож  до погребенꙗ С 208.23 пакꙑ свѣтломъ свѣтꙙ. дож  до отъхода прѣподобьнꙑхъ отьцъ С 190.9 сꙑ нагꙑ вьнматъ  тѧ же дож до слѹхѹ МЛ I Б 30 отъ горꙑ дож  до долѹ ἀπὸ ἄνωϑεν ἕως κάτω От горе до долу, надлъж облѣена въ котꙑгѫ льнѣнѫ. раꙁдъранѫ отъ горꙑ дож  до долѹ С 187.6 дож  донꙑнѣ ἕως καὶ νῦν Чак досега, до този момент хъже тано дож  до нꙑнꙗ прѣбꙑваатъ дѣло С 274.18 С МЛ Нвб Ø