Старобългарски речник
дѹшьнъ 
дѹшьнъ -ꙑ прил 1. Душевен фарсе же ꙁъвавꙑ го на обѣдъ. та въ дѹшьнѣѣмъ с дѣльнцѣ хѹльнꙑ ковааше на н҄ь мꙑсл С 392.27—28 не ослꙋшавъ сꙙ сьнде ꙁъ пѹстꙑн҄ꙙ.  прде въ нареенꙑ градъ.  обрѣте богоборънꙑѧ ерес потопъ дѹшнꙑ С 191.10—11 свом кръвьм остте сꙙ отъ грѣхъ  же пльтѭ побѣждем бꙑсте. крѣпостѭ дшънѫѭ побѣдте С 108.22 ождааше ѹбо сѫда ... ождааше сьвѣдѣтел҄ь. дѹшънꙑ сьвѣдѣтел҄ь С 432.11 сьвлаꙙште же рꙁꙑ бѣлꙑѧ не съвлате бѣлост дѹшьнꙑѧ. тѫ бо одеждѫ аште вꙑ сам не отъвръжете С 507.30 2. Одушевен, жив беꙁдѹшьно стьство. дѹшьнаа жвотънаа ꙁнесе С 495.26 С Гр τῆς ψυχῆς τῶν ψυχῶν ἔμψυχος Нвб ду̀шен НТ ЕтМл