Старобългарски речник
дмофлъ 
дмофлъ м ЛИ Димофил — ариански първенец, споменат в житието на Исакий Далматски от Супрасълския сборник же бѣ въ то врѣмꙙ старѣшна араномъ. менемъ дмофлъ С 200.4 дмофлѹ же отъбѣгъшѹ цѣсара повелѣнꙗ ... въꙁда мѹ нарѣ цѣсарь ... да бѣгат т отъ свꙙтꙑхъ цръкъвъ вел҄ѫ С 200.7 слꙑшавъ же то дмофлъ. прꙁъвавъ въ црькꙿве вьсꙙ аранꙑ глагола къ н҄мъ. братꙗ цѣсарь ловѣколюбвъ стъ.  сво вѣрѣ цръкъвъ простъ С 200.13 Изч С Гр Δημόφιλος