Старобългарски речник
долѣ 
долѣ нареч Долу, надолу аще снъ ес бжі пѹст себе долѹ З Мт 4.6 СК  долѣ лежтъ.  горѣ ꙗвьꙗтъ сꙙ С 508.23 хотꙙшт. подат ѫꙁнкѹ.  долѣ лежꙙштѹѹмѹ рѫкѫ С 522.15 Надолу, към долния, земния, видимия свят. не долѹ глꙙда, нъ горьнꙗго ерѹсалма С 349.22 отъ горꙑ дож  до долѹ ἀπὸ ἄνωϑεν ἔως κάτω От горе до долу, надлъж облѣена въ котꙑгѫ лѣньнѫ. раꙁдъранѫ отъ горꙑ дож  до долѹ С 187.6 долѹ съмотрт κατασκοπέω Гледам надолу, заничам вьꙁлѣꙁошꙙ на храмнѫ тьмньнѫѭ.  двьръцам съмоштраахѫ долѹ С 184.8 З СК С Гр κάτω χαμαί долѹ Нвб долу ОА ВА Дюв НГер ЕтМл МлБТР ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА доле диал ОА ВА АК НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР ДА