Старобългарски речник
домовтъ 
домовтъ -ꙑ прил Заможен, имотен, домовит лкъ бѣ домовтъ ꙇже насад вноградъ ꙇ оплотомъ і оград. ꙇ скопа вь немь толо. ꙇ соꙁъда въ немъ стлъпъ. ꙇ въдастꙑ дѣлателемъ.  отде М Мт 21.33 ЗI А СК Б вьсѣкъ кънжнънкъ наѹь сѧ цсрствю нбскѹмѹ. подобенъ естъ лвкѹ домовтѹ. ꙇже ꙁностъ отъ съкровща своего нова і ветъхаа М Мт 13.52 З А СК подобъно естъ цсрстве небеское. лвкѹ домовтѹ. ꙇже ꙁде кѹпъно ѵтро. наѩтъ дѣлателъ вноградѹ своемѹ. съвѣщавъ же съ дѣлателꙑ. по пѣнѧꙁѹ на день. посъла ѩ въ вногⷬ҇дъ сво М Мт 20.1 ЗI А СК Изч М З А СК Б Гр οἰκοδεσπότης Нвб домовит диал остар ОА ВА Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН АР РРОДД ДА домовитий остар ВА НГер