Старобългарски речник
дѫбъ 
дѫбъ м Дърво првꙙꙁашꙙ стааго дѫбѣ сѹсѣ аворовѣ С 18.10 вьс двлѣхѫ сꙙ вдꙙште дѫба облствьнѣвъша С 18.16—17 ꙗкоже цръквштѹ ꙁꙑбат сꙙ. акꙑ дѫбѹ отъ вѣтра ꙁꙑбьѭштѹ сꙙ С 228.13 ꙗкоже бо ръвь срьдьце дѫбѹ ꙗдꙑ ѹвꙙждатъ С 399.26 дѫбъ мамьбрскъ ἡ δρὺς Μαμβρή Мамбрийският дъб, под който според старозаветните предания се бил заселил Аврам блгввъ. жрътвѫ аврамⷧѭ. подъ дѫбомь мамьбрскꙑмь СЕ 15b 5 СЕ С Гр δένδρον βλαστός φυτόν Нвб дъб ОА ВА НТ АК Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН АР БТР РБЕ ДА дуб диал даб диал дôб диал ДА Срв Дъбник МИ Дъб МИ Дъбен МИ Дъбене МИ Дъбница МИ Дъбове МИ Дъбове махале МИ Дъбовец МИ Дъбово МИ Дъбовник МИ СНМБ Дуб МИ Дубье МИ Дубьето МИ Дубо МИ Дубове МИ БС,ТГ Дабово МИ Дабка МИ Дъбака МИ ГХ,ТБИ Домбове МИ Дабот МИ Дабане МИ Дъблен МИ Дъбово МИ Дъблица МИ Дъбовяни МИ Дъмбени МИ ВК,Мя Дъбница МИ ЙИв,БСМ Дабье МИ Дабеица МИ Дапче МИ Дапчено МИ Дъбье МИ Дъмбо МИ Добье МИ ВП,ТО Да̀бо МИ КП,МИРазл ЙЗах,Кюст Дабя МИ ЙЗ,БГИ Дабô МИ Дъбъ̀н МИ ГХ,МИМ Дъбово МИ АМС,Слав. нас. Алб Дъбко ЛИ Дъбка ж ЛИ Дъбьо ЛИ Дъбина ж ЛИ Дъбенски ФИ Дъбинов ФИ Дъбински ФИ Дъбов ФИ СтИл,РЛФИ