Старобългарски речник
доходт 
доходт -дохождѫ -доходш несв Достигам до някъде, доближавам се до нещо ѡ ѹме правꙑѧ вѣрꙑ спльн҄енъ. ѡ лѣствце небесе доходꙙшт С 63.29 Прен.За болка — прониквам, разпростирам се. болѣꙁнь же напрасна ... до самѣхъ ѹдовъ доходꙙшт. болѣꙁньно твортъ. мраꙁмꙑмъ ѹство С 89.21 Изч С Гр φϑάνω καϑικνέομαι Нвб дохождам ОА ВА АК Бот НТ НГер ЕтМл МлБТР БТР РБЕ ДА