Старобългарски речник
домꙑслт [сѧ] 
домꙑслт [сѧ] -домꙑшлѭ [сѧ] -домꙑслш [сѧ] св Схвана, разбера, досетя се гоже глѫбокꙑѧ мꙑсл. не можетъ нктоже домꙑслт сꙙ С 262.19—20 не домꙑслт сѧ ἀπορέομαι, ἀπορέω Не мога да схвана, да разбера ꙇ бꙑстъ не домꙑслѧштамъ сѧ мъ о семь М Лк 24.4 З А съꙁраахѫ же сꙙ междю собоѭ ѹенц. не домꙑслꙙште о комь глетъ М Йо 13.22 З недомꙑслшꙙ сꙙ въкѹпѣ  вьстрепеташꙙ С 466.10—11 Изч М З А С Гр καταλαμβάνω Нвб домисля остар ОА НГер МлБТР ЕтМл