Старобългарски речник
далматьскъ 
далматьскъ -ꙑ прил ЛИ Далматски, на Далмат [умр. ок. 440 г.] — игумен на манастир в Цариград, носещ неговото име; приемник на Исакий. Пр. на 3 август мѣсꙙца марта ка. жт прѣподобнааго оца нашего саак҄ моностꙑра далматъскаго С 185.25 Изч С далматъскъ