Старобългарски речник
допоꙁдѣ 
допоꙁдѣ нареч По–късно вꙑ ꙁлатоносвꙑѧ женꙑ ... понѣ допоꙁдѣ нѣкол. отъложвъшꙙ ꙁлатьнааго желанꙗ ... прѣмѣнте ѹтварь ѭже обложен сте С 447.4 Изч С Гр ὀψέ Нвб Срв поздно ’късно’ диал ДА