Старобългарски речник
дльгота 
дльгота -ꙑ ж Дължина бѣахѫ бо въ шротѫ пꙙт лакътъ. а въ длъготѫ два десꙙт т пꙙт лакътъ С 230.12 дльгота дьнь μακρότης ἡμέρων Дълголетие, дълъг живот жівота просі ѹ тебе і далъ емѹ есі. длъготѫ дъньі вь вѣкъ вѣкѹ СП 20.5  да въселѫ сѩ въ домъ гнъ въ длъготѫ дьнь СП 22.6 длъготѫ дьнеі сплънѫ і СП 90.16 домѹ твоемѹ подобаетъ стꙑні гі въ длъготѫ дьнеі СП 92.5 Срв. Е25а 10 Изч Е СП С Гр μῆκος длъгота Нвб дългота ОА ВА ЕтБАН