Старобългарски речник
дорѹмѣдонтъ 
дорѹмѣдонтъ [Е 38а 2] вж дормедонтъ