Старобългарски речник
дѧснꙑ 
дѧснꙑ същ мн м Венци егда дꙙснꙑ гнꙑѭтъ. то ꙙбръно коренъе сътеръ насꙑпаіі Изч ПДЛек Нвб десни РБЕ ДА