Старобългарски речник
дон҄ьждеже 
дон҄ьждеже нареч съюз Въвежда подчинени обстоятелствени изречения за време: докато не, дорде не, докато поженѫ врагꙑ моѩ. постігнѫ ѩ. і не въꙁвраштѫ сѩ доіждеже  сконъаѭтъ сѩ СП 17.38 вьсіѣетъ въ дьні его правъда. і мъножъство мірѹ доіждеже отꙑметъ сѩ лѹна СП 71.7 сѩдї о деснѫѭ мене. доїждеже положѫ врагꙑ твоѩ. подъноже ногама моїма СП 109.1 ѣко о рабъїнѩ въ рѫкѹ гждѩ своеѩ. тако о наш къ гю бѹ нашемѹ. доїждеже ѹштедрітъ нъї СП 122.2 Срв.С 75.21 ѹтвръді сѩ срце его не подвіжітъ сѩ доїждеже воꙁьртъ на врагꙑ своѩ СП 111.8 мꙑ же не отъстѫпмъ отъ тебе доньждеже ожвш насъ С 77.3 СП С Гр ἕως οὗ ἕως ἄν дождеже доіждеже доїждеже Нвб Вж. при дон҄ьдеже