Старобългарски речник
древл҄е 
древл҄е нареч 1. Някога, отдавна ѣко аще въ тѹрѣ  сдонѣ. бѫ слꙑ бꙑлꙑ бꙑвъшѧѩ въ васъ. древле ѹбо въ врѣтщ  попелѣ покаал сѧ бѫ М Мт 11.21 З ї отъ беꙁдьнъ ꙁемⷧ древле въꙁведе мѩ СП 70.20 нъ ѣкоже древье ꙁбав данла ꙁ ѹстъ львовъ. ꙁбав мѧ отъ сѣт ловѧщхъ мꙿне СЕ 85а 13 тѹ сьвꙙꙁанꙑ сакъ. съвꙙꙁанꙑ древл҄е отъ авраама. въ хсовъ обраꙁъ. тѹ їакѡвъ. въ адѣ нꙁъ пеаленъ. съ древь прскръбънъ ꙁа їѡсфа вꙑспрь С 460.23, 25 повѣшенъ бꙑстъ на дрѣвѣ. да бꙑвъшь древь грѣхъ. дрѣвомъ ловѣкомꙿ цѣлтъ С 482.13 2. По–напред, преди това, първом рее же къ дрѹгѹмѹ ход вь слѣдъ мене. онъ же рее г. повел м древле шедъше погрет отца моего М Лк 9.59 З М З А Е СП СЕ К С Гр πρῶτον πάλαι πρίν ἄνωϑεν βραδύ древь древе Нвб древле остар ВА ЕтБАН