Старобългарски речник
дьневьнъ 
дьневьнъ -ꙑ прил 1. Който се отнася до деня, дневен подобітъ сѧ і сімъ слънъце. дъневънꙑмъ сѧ свѣтомь облагаѩ К 10a 1—2 2. Всекидневен, ежедневен хлѣбъ нашъ дневьнꙑ. даждъ намъ на всакъ дꙿнь СК Лк 11.3 дьневьнаꙗ рѣда ἐφημερία Дежурство за извършване на богослужението през деня бꙑстъ въ дьн ꙇрода црѣ. ꙇюдеꙇска. ꙇереі етеръ ꙇменемь ꙁахарѣ. отъ дьневънꙑѩ рѣдꙑ аван҄ѧ З Лк 1.5 Изч З СК К Гр ἡμερινός ἐπιούσιος дьневънъ дъневънъ Нвб дневен ОА ВА АК Дюв НГер МлБТР ЕтМл БТР АР РБЕ дневний остар ОА ВА НГер