Старобългарски речник
дѣꙗнь 
дѣꙗнь -ꙗ ср Деяние, дело, дейност  тогда въꙁдастъ комѹждо по дѣаню его ЗI Мт 16.27 добраа бо дѣѣнѣ трѹдомь сънскаѭтъ сѧ СЕ 87а 4 въпадъшмъ гадомъ вь не. дѣѣнемь непрѣꙁнномь. отъжен отъ рабъ твохъ СЕ 20а 8 ꙇбо отъ праведънꙑхъ дѣанꙑ ꙁаінаемъ блаженое жтье К 1b 24 жт  дѣан прѣподобьнааго анна С 543.13 вѣдѫштмъ добраꙗ твоꙗ дѣанꙗ С 143.22 З СЕ К С Х Гр πρᾶγμα πρᾶξις ἔργον ἐργασία μεϑοδία дѣѣн дѣан Нвб деяние книж ОА ВА ЕтБАН АР БТР РБЕ