Старобългарски речник
доколѣ 
доколѣ нареч Докога, до кое време, колко време ѡ роде невѣрънꙑ  раꙁвращенꙑ. до колѣ съ вам бѫдѫ до колѣ тръплѭ васъ М Мт 17.17 А, СК.Срв. Мк 9.19 М, З, А, СК, Б;Лк 9.41 М З А СК обдѫ же  юде  глаахѫ емѹ. доколѣ дшѧ нашѧ вьꙁемлеш аште тꙑ ес хъ М Йо 10.24 З снве лі доколѣ тѩжькосрді. вьсѫѭ любте сѹетьнаа ї іщете лъжѩ СП 4.3 доколѣ гі ꙁабѫдеш мѩ до коньца. доколѣ отъвраштаеш лце твое от мене СП 12.2 Срв.СЕ 73b 17, 18 доколѣ положѫ съвѣтъ въ дші мое СП 12.3 Срв. СЕ73b 19 доколѣ въꙁнесетъ сѩ врагъ моі на мѩ СП 12.4 Срв.СЕ 73b 22 доколѣ належіте на лвка ѹбьѣете въсі вꙑ СП 61.4 доколѣ гі поносітъ врагъ. раꙁдражаетъ протівьнꙑ мꙶѩ твое до конъца СП 73.10 доколѣ гі гнѣваеші сѩ въ конецъ. раждежетъ сѩ ѣко огнь ръвеніе твое СП 78.5 гі бже доколѣ гнѣваеші сѩ на молтвѫ рабъ твоіхъ СП 79.5 доколѣ сѫдте неправъдѫ СП 81.2 обраті сѩ гі доколѣ СП 89.13 доколѣ гі отъвръштаеші сѩ въ конець СП 88.47 доколѣ грѣшьніці гі. доколѣ грѣшьніці въсхвалѩтъ сѩ СП 93.3 доколѣ досаждаш не срамьꙗѧ сꙙ ѫроде  беꙁѹмьлю С 2.15 доколѣ хѹлꙑ глагол҄еш о боꙁѣхъ много блꙙдꙑ С 8.15 доколѣ ѹкараш  хꙋлш богꙑ С 12.12 доколѣ прѣбꙑвате въ беꙁѹмї С 33.27 антоннъ рее доколѣ хѹлш  вол҄ꙙ црꙙ не тврⷪш С 163.16 нъ доколѣ наше бестраст льстш ѡ ловѣе С 436.29—30 докол беꙁѹмьл҄ сте С 27.29 ; докол прѣобдш бж трьпѣн С 49.23 даудъ глаголааше. сѣн крлѹ твою надѣѭ сꙙ. докол. доньжде мнетъ беꙁакон мо С 353.27 При косвен въпрос: докога. понеже не вѣмъ доколѣ жв бѫдемъ СЕ 71а 3 М З А СК Б СП СЕ С Гр ἕως πότε ἕως τίνος докол доколѣ до колѣ до кол Нвб доколе остар ОА ВА ЕтБАН доколя остар ОА ЕтМл Срв докле остар Дюв НГер МлБТР БТР АР РБЕ