Старобългарски речник
дохъторъ 
дохъторъ вж дъхъторъ