Старобългарски речник
дрѹжна 
дрѹжна -ꙑ ж ед 1. Съмишленици, привърженици, сподвижници мⷺца ноѩⷡ҇ б҃ стаго акундіна.  дрѹжнꙑ его А 125b 25—26 мⷺца октⷠ҇о в҃ꙇ҃ стх мⷱ҇к. папѹла распа [!] анавла  дрѹжнъ ⷯ҇ А 122b 19 памѧтъ стхъ мѫенкъ калстрата  дрѹжн его Е 37б 12—13 ѡ свѣще ꙇꙁ небсе свѣтомь велкꙑмь. павла апла твоего. на пѫт по срѣдѣ дрѹжнꙑ его СЕ 34а 10 мѣсꙙца марта кѳ. мѫен стааго їѡнꙑ.  варахсꙗ.  дрѹжнꙑ го С 254.27 еднъ же отъ н҄хъ ... васо менемь ... радъ бꙑвъ  божѧ благодѣт спльнвъ сꙙ. дрѹжнѣ сво рее. станѣте добл҄е ѡ братꙗ  мѫжьскꙑ ꙁа ха ... да подемъ С 62.29 два на десꙙте схъ пае бѣаше ꙁбьрано.  же с бѣахѫ. с окрьсть ѹтелꙗ дрѹжна.  отъ схъ скѹ юда С 409.11 Монашеско общежитие. бꙑвъ ѹбо въ велцѣ лаврѣ. обрѣте облаженка савѫ дрѹжнꙑ прбравъша рн рънорꙁьць С 283.7 да веде  въ велашѫ лаврѫ.  ꙁатвор ї въ хꙑꙁнѣ. пꙙт десꙙтъ т пꙙт лѣтъ сѫшта. нкомѹже номѹ отъ дрꙋжнꙑ вѣдѫштѹ ꙗко епскѹпъ стъ С 293.17—18  помагааше мѹ богъ вь вьсемъ.  благослов сꙙ манастꙑрь.  ѹмножшꙙ сꙙ дрѹжна пр стротельствѣ го С 285.26 2. Военно поделение, дружина же ѹспѣшьно вамъ въ ратехъ покаꙁасте.  добьсть дрѹжнѣ сво. покажете  нꙑнѣ дꙿноглась ваше С 69.21 братꙗ по строю бжю дрѹжна бꙑхомъ. въ маловрѣменьнааго сего жтꙗ ... гꙿда бо вь ратехъ обрѣтахомъ сꙙ.  помол҄ꙗхомъ ба. то помагааше намъ  оделѣваахомъ С 72.7 самъ прдохъ антѹпате прѣдъ тꙙ. прѣдъборнкъ бꙑвъ дрѹжнѣ сво. протвѫ отьцѹ твомѹ дꙗволѹ С 99.28 3. Спътници, придружители въꙁвраштаѭштемъ сѧ мъ. оста отрокъ с въ мѣ. ꙇ не ю осфъ  мат его мьнѣвъша же  въ дрѹжнѣ сѫштъ. прдете пѧть дьне() ꙇ скааше его въ рожден. ꙇ въ ꙁнан М Лк 2.44 З, А СК Б М З А СК Б Е СЕ С Р Гр οἱ σύν [τινι] σνυοδία συμμορία στρατόπεδον συστρατιῶται συναϑληϑαί ἑταῖροι οἱ συνελϑόντες дрꙋжна Нвб дружина ОА ВА АК Бот НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА Срв Дружинци МИ ЙЗ,Зас Дружинин ФИ Дружински ФИ СтИл,РЛФИ