Старобългарски речник
к кагрълщь кадло кадльнъ кадскъ кадт кадмовъ кадьскъ каждень каженкъ каꙁань каꙁател҄ь каꙁат каꙁт каꙁт сѧ каꙁньI каꙁньII каꙁньць каафа каафнъ канановъ кановъ канъ кан҄ь каюна каꙗфнъ како каковъ какоже какъ каландꙑ калнкъ калопꙗ калстратъ калстъ калѹгеръ калѹнтнъ калъ калꙗт сѧ камень каменьнъ камень камо камѣлъ камѣнъ камꙑ камꙑкъ кана канагаллѣскъ кананѣ канддъ кандло кандльнца кандльнъ канѫт кападок҄скъ кападок҄са капат капернаѹмъ каперънаѹмъ капетѹлна капклар каптонъ капще капщьнца капщьнъ каплꙗ капь карвана карк҄носъ карпъ карък҄носъ касамовъ касат сѧ касꙗ катааросъ катапетаꙁма католк҄ каферънаѹмъ кашца кашьлѣт каꙗꙁнь каꙗнь каꙗт сѧ квасъ квасьнъ к҄едръ к҄едрьскъ к҄ела к҄елеве к҄елестна келѹнтна к҄ентуронъ к҄ерастъ к҄ернѣскъ к҄ернѣннъ к҄есар҄евъ к҄есарскъ к҄есарꙗ к҄есаровъ к҄есар҄ь к҄вотъ к҄мнъ кнось к҄носьнъ к҄нсь к҄нъсовъ к҄нъсъ к҄нъсьнъ крнъ к҄совъ к҄товъ к҄тъ к҄фа клавд клада кладеш кладѧꙁь кланꙗнь кланꙗт сѧ класт класъ класьнъ клат клатт клатт сѧ кл҄евета кл҄еветар҄ь кл҄еветат кл҄еветьнкъ кл҄еветьнъ клеврѣтъ клеопа клеоповъ клеофовъ клепат клеьтат клкновень клментъ клоскаръ клоскаѵръ клркъ клросъ клросьнкъ клцат кль клокотат клонт сѧ клопотъ клѣть клѣтька клюсѧ клюар҄ь клюамъ клюмъ клют сѧ клюь кльцат клььтат клььтъ клѧтва клѧтвьнъ клѧт клѧт сѧ клѧат кн҄х кобꙑла кобь коварьство коват ковъ ковьнкъ ковьегъ ковьежьць кога когда когратъ кодрантъ кодратъ кожа кожъдо кожьнъ коꙁа коꙁма коꙁьлщь коꙁьлогласовань коꙁьлъ коꙁьл҄ь коꙁьлѧ ко кокотоглашень кокотъ кокошь кокѹл҄ь кола коласаскъ колень колесьнца колесьньнъ кол колжьдо колко колкъ коло колонскъ колѣ колѣбань колѣбат колѣбат сѧ колѣно колъ коль колькратꙑ кольм колѧда комана команьскъ коментарс комсъ комтъ комъкань комъкат кондаьскъ конобъ кононовъ кононъ константнъ константн҄ь конъстантнь кон҄ь коньнъ коньскъ коньстатнь коньцьI коньцьII коньават коньават сѧ коньань коньат коньат сѧ коньна коньь конььнѣ конььнъ копат коп копнкъ копръ копь кора корабць корабл҄ць корабл҄ь корабъ корабь корабьнкъ корабь корванъ кор҄вона корент корень корень кореовъ корецъ корнтѣне корсть корт корца корнатъ корнл҄ь корѣовъ коръ корьць корѧ косамовъ коснѫт коснѫт сѧ костантнъ костантн҄ь костатн҄ь кость котеръ котерꙑ кото котора которат которат сѧ которь которъ которьнъ котъка котꙑга котьлъ кошара кошь кошьнца краб крав краг крада крадоводт кра крамола крамольнкъ кранвъ краса краст краст сѧ красоват красоват сѧ красота краста краст крастѣль красьно красьнъ крата крат кратъ кратꙑ крестьнъ крестьѣнъ крестьѣнъскъ крвъ крвъ крлатъ крло крнца крнъ кртъ крава крат крь кровъ кромѣ кромѣшьн҄ь кромѣщьн҄ь крон кронъ кропт кропл҄ень кропл҄ꙗ кротафъ кротт кротолюбьць кротос кротость кротостьнъ кротъко кротъкъ кротъцѣ крѹлѹ крѹпца крѣпт крѣпт сѧ крѣпость крѣпѣ крѣпъ крѣпъко крѣпъкъ кръвавъ кръвопвъ кръвотоень кръвотовъ кръвотот кръвотоца кръвоꙗдень кръвоꙗдвъ кръвь кръвьнъ кръгꙑга кръкнѫт кръкꙑга кръмаI кръмаII кръмтI кръмтII кръмт сѧ кръмл҄енкъ кръмл҄ень кръмлꙗ кръмьнкъ кръмь кръстенье кръагъ кръажьнъ кръьмлꙗват крꙑт крꙑт сѧ крьстанца крьстень крьсттел҄ь крьстт крьстт сѧ крьстꙗннъ крьстꙗнѣ крьстꙗнъ крьстꙗнꙑ крьстꙗнꙑн҄ крьстꙗньскъ крьстꙗньство крьстъ крьстьнъ крьщат крьщат сѧ крьщень крѫгъ ксант ксаньтꙗсъ кѹдт кѹдѫ кѹкѹл҄ь кѹмрожрьтвьнъ кѹмрослѹжень кѹмръ кѹмрьнца кѹмрьскъ кѹпт кѹпл҄ьнъ кѹплꙗ кѹповат кѹпѣль кѹпъ кѹпънѹ кѹпьно кѹпьносꙑ кѹпьносѫщьнъ кѹпьносѫщь кѹпьнѣ кѹпьць кѹпьꙗ кѹр҄ень кѹр кѹрт сѧ кѹроглашень кѹръ кѹсаръ кѹстодꙗ кѹтонъ кѹцꙗ кѹꙗт кюрнѣннъ кюрѣкъ кюрꙋ къ къбо къгда къде къдеже къді къжьде къжьдо къꙁнь къкън҄ь къмотра кън҄гъ кън҄гꙑ кън҄жцѧ кън҄жьнкъ кън҄жьнъ кънѧжь кънѧꙃь къснѧтнь късьнѣт къто кꙑꙁнь кꙑꙁньнкъ кꙑ кꙑжьде кꙑжьдо кꙑка кꙑпѣт кꙑсѣлъ кꙑень кꙑт сѧ кьгда кьнецъ кѫдѹ кѫдѣ кѫдѫ кѫпна кѫпнь кѫпѣль кѫща к҄ѵмнъ к҄ѵпрꙗнъ к҄ѵпръ к҄ѵпрьскъ к҄ѵрестнь к҄ѵр к҄ѵркъ к҄ѵрлъ к҄ѵрн к҄ѵрнѣ к҄ѵрнѣскъ к҄ѵрнѣннъ к҄ѵронъ к҄ѵрꙗкъ к҄ѵрѣннъ к҄ѵръ