Старобългарски речник
к҄елестна 
к҄елестна -ꙑ м ЛИ Целестин I — римски папа [422—432 г.], противник на несторианството. Пр. на 8 април [31 август и 1 септември]  поко ісу навгнѹ.  стомѹ пр[...] ( стѣ) агатокл.  ст[...] келестнѣ Е 20a 17 Изч Е Гр Κελεστῖνος От лат Caelestinus