Старобългарски речник
клокотат 
клокотат -клокощѫ -клокощеш несв Клокоча, кипя, вря дьвѣ бо птц въвръжете тꙙ въ клокоштѫштъ конобъ С 233.22—23 ꙗкоже повелѣ сътворхомъ. клокоштетъ конобъ  вънъ соваатъ С 234.11—12 Изч С Гр κοχλάζω Нвб клокотя Дюв НГер ДА Срв клокам, клокна, клоквам ВА АК НТ МлБТР ДА клокоча ОА ДА