Старобългарски речник
комъкат 
комъкат -комъкаѭ -комъкаш несв Комкам, причестявам, давам комка, причастие  комъкаетъ ѣ оба.  по комъкань. метъ ппъ ꙁа рѫкѫ старѣшааго СЕ 11b 5 Изч СЕ Нвб комкам диал ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР ДА Срв комкавам диал Дюв НГер ЕтМл БТР РРОДД ДА Комкалото МИ ГХ,МИМ Комчо ЛИ Комчев ФИ Комев ФИ СтИл,РЛФИ