Старобългарски речник
кобꙑла 
кобꙑла -ꙑ ж Кобила стада раꙁль воловъ. кобꙑлъ. коꙁꙑ овьцꙙ многꙑ тъмам пасомꙑ въ горахъ неблюдомѣ С 43.1 Изч С Нвб кобила ОА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Кобилите МИ Кобилица МИ ВП,ТО Кобилска река МИ Кобилье МИ ЙЗах,Кюст.кр Кобилин дол МИ ГХ,МИМ Кобиля глава МИ АП,ПСС Кобилино МИ Кобиляк МИ Кобиляне МИ СНМБ Кобиларов ФИ СтИл,РЛФИ