Старобългарски речник
к҄нъсовъ 
к҄нъсовъ -ꙑ прил Данъчен, който се отнася до данък, свързан с данък покажѣте м скьлꙁь кносовꙑ он же прнесош емꙋ пѣнꙁь СК Мт 22.19 Изч СК Гр τοῦ κήνσου кносовъ Нвб Ø