Старобългарски речник
к҄елеве 
к҄елеве -ꙗ м ЛИ Старобългарска транскрипция на καὶ Λεβαῖος. Левей [Левий] — другото име на Юда [Иуда] Яковов — брат господен, наречен още и Тадей, един от 12–те апостоли, автор на съборно послание. Пр. на 19 юни и 30 юни [Събор на 12–те апостоли. През IХ—Хв. пр. и на 16, 22 и 26 май] ѡбѣма же на десѧте аплма. ꙇмена сѫтъ се. пръвꙑ смонъ ... келеве нареенꙑ таде М Мт 10.3 Изч М З Гр καὶ Λεβαῖος келеве