Старобългарски речник
капернаѹмъ 
капернаѹмъ м МИ Капернаум — главен град в Галилея по времето на Христос, разположен на северозападния бряг на Генисаретското езеро [може би дн. Tell–Hûn, Iell–Houm] отде въ галлеѭ. ꙇ оставь наꙁаретъ. пршедъ вьсел сѧ въ каперьнаѹмъ. на поморе. въ область ꙁавѵлон҄ѭ. ꙇ невъфꙿталмл҄ѭ З Мт 4.13 А СК Б ꙇ прде въ каперънаѹмъ М Мк 9.33 З А пршедъшемъ же мъ въ каферънаѹмъ М Мт 17.24 ЗI М З А СК Б Гр Καφαρναούμ Καπερναούμ каперънаѹмъ каферънаѹмъ каперьнаѹмъ капернаѹм капернаумъ капернаѹмь