Старобългарски речник
кланꙗнь 
кланꙗнь -ꙗ ср Кланяне, покланяне се сѫтъ дѣла. алъкане жѧдане. ꙁемелѣгане. кланѣне. малосъпане СЕ 69b 23 Изч СЕ Гр προσκύνησις кланѣне Нвб кланяние остар ВА НГер ДА Срв кланяне