Старобългарски речник
касꙗ 
касꙗ ж Канела — благовонно и лековито растение ꙁмръна і стактъ і касѣ. отъ ріꙁъ твохъ. ѡтъ варь словенꙑхъ іꙁ ніхъже въꙁвеселшѩ тѩ СП 44.9 Изч СП От гр κασία Нвб Ø