Старобългарски речник
крꙑт 
крꙑт -крꙑѭ -крꙑеш несв 1. Крия, скривам, укривам  ꙗже бѣ лѣпо крꙑт пленцꙙ С 397.29 оно ѹбо ꙗкоже плѣннка  нага крꙑꙗше С 489.22 2. Прич. сег. деят. като същ. крꙑѩще мн [οἱ] ἀποκρύπτοντες Криещите, скриващите, укриващите н ꙁастѫпомъ н нѣмь нмже на ѹспѣхъ блжьнюѹмѹ бꙑт хотꙙтъ. нъ вьсе крꙑѭштемъ С 375.21 3. Покривам [прен.] ї стѹдъ ліца моего крꙑ мѩ СП 43.16 Изч СП С Гр κρύπτω καλύπτω Нвб крия [се] ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл МлБТР БТР АР ДА