Старобългарски речник
колонскъ 
колонскъ -ꙑ прил МИ Колонийски, който се отнася до Колония — бивш епископат в Армения на левия бряг на река Термодонт, по–късно — малоазийска област  вьсѫдѹ расходꙙшт сꙙ. севастскъ мтрополтъ. отъ прослѹтꙗ ѹбо же о н҄емъ прѣклонвъ сꙙ.  отъ колонїска града люд С 280.10—11 Изч С Гр τῆς Κολονίας колонїскъ