Старобългарски речник
канановъ 
канановъ прил притеж ЛИ Каинанов, на Каинан — един от прадедите на Христос, син на Арфаксад и баща на Сала̀ [Бит 10.24; 11.12—13 1 Пар 1.18] снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ. ꙇосфовъ ... канановъ. арфаксадовъ ... малелелевъ. кановъ (погр. вм. канановъ, Ягич, с. 522) М Лк 3.36, 37 Изч М З Гр τοῦ Καϊνάμ [вар. τοῦ Καϊνάν] От евр Qênân каінановъ