Старобългарски речник
кръвотовъ 
кръвотовъ -ꙑ прил Страдащ от кръвотечение ꙇ се жена кръвотова. дьвѣ на десѧте лѣтѣ мѫшт М Мт 9.20A, СK Като същ. кръвотоваꙗ ж ед ἡ αἱμορροοῦσα Жена, страдаща от кръвотечение в҃і҃ о кръвотовѣ М 43b 5 ; ҃е҃ о кръвотовѣ М 76b 5 Cpв. З129b 9 одолѣ мъ раавь блѫднца. одолѣ мъ кръвотоваꙗ С 434.18—19 воле ѹбо ште  кръв текѫшт ꙗꙁвѣ божꙗ тѣла съмѣш стскат ѭ.  сцѣл҄ѣвъшѹѹмѹ кръвотовѫѭ богѹ C 457.8—9 Изч M З A СК C Калка от гр αἱμορροῶν крьвотовъ Нвб кръвоточив остар МлБТР