Старобългарски речник
колѧда 
колѧда -ꙑ ж Коледа, коледуване аще кꙿто въ а҃ день деⷮ҇ на колѧдѫ. енѹарѣ. ѣкоже пръвѣе поган творѣахѫ СЕ 103b 3 Изч СЕ От лат calendae Нвб коленда диал Дюв ДА коляда НГер ДА коледа ОА ВА НТ Дюв НГер ДА