Старобългарски речник
кънѧжь 
кънѧжь прил притеж Княжески, на княза, владетеля, управителя ꙇ пршедъ съ въ домъ кънѧжь М Мт 9.23 З А СК вьꙁвратвъ же сꙙ камꙑкъ на лце кнꙙже  съкрѹш мѹ вьсе лце С 74.15 не послѹшаѭштѹ же стѹѹмѹ алеѯандрѹ. ѹвѣштанꙗ кнꙙжа С 162.11 ꙁбавьѭ тꙙ  отъ рѫкѹ кнꙙжѹ С 162.21 ꙁде вь слѣдъ състольнка кнꙙжа С 234.1 М З А СК С Гр τοῦ ἄρχοντος τοῦ ἡγεμόνος τοῦ κόμητος кнꙙжь кьнꙙжь Нвб Срв княжески ОА ЕтМл МлБТР БТР АР Княжева махала МИ Княжево МИ СНМБ