Старобългарски речник
кодрантъ 
кодрантъ м Дребна монета в Рим, равна на една четвърт от аса или на две лепти амнь глѭ тебѣ е ꙁдешн от тѫдѣ. доньдеже въꙁдас послѣдьн кодрантъ М Мт 5.26 З ꙇ пршедъш една въдовца ѹбога. въвръже дъвѣ лептѣ. еже естъ кодрантъ М Мк 12.42 З Изч М З Гр κοδράντης конъдратъ Нвб Ø