Старобългарски речник
кокотъ 
кокотъ м Петел рее емѹ с ... ѣко вь сьѭ ношть прѣжде даже кокотъ не въꙁгластъ. тр кратꙑ отъвръжеш сѧ мене М Мт 26.34 Срв.Мт 26.75 М;Мк 14.30 М;Мк 14.72 М;Лк 22.34 М;Лк 22.61 М;Йо 13.38 М ꙇ абе кокотъ въꙁглас М Мт 26.74 Срв.Лк 22.60 M ꙇ кокотъ вьспѣтъ М Мк 14.68 Срв.Мк 14.72 Изч М Гр ἀλέκτωρ Нвб Срв Кокотанска кория МИ ЙЗ,МИПан Кокотансков ФИ Кокотанов ФИ СтИл,РЛФИ