Старобългарски речник
кокошь 
кокошь - ж Кокошка, квачка коль кратꙑ въсхотѣхъ събърат ѧда твоѣ. ѣкоже събраатъ кокошъ птенъца своѩ подъ крлѣ М Мт 23.37 Срв.Лк 13.34 М Изч М З Гр ὄρνις кокошъ Нвб кокош диал остар ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АМС,Слав. нас. Алб ДА Cpв кокошка Кокошине МИ Мл,МНСрМ Кокошев ФИ Кокошки ФИ СтИл,РЛФИ