Старобългарски речник
крав 
крав прил притеж Крави, който се отнася до крава съсашѩ медъ ꙇс камене.  олѣꙇ отъ твръда камене. масло краве ꙇ млѣко овье. съ тѹкомь агньемь ꙇ овьнемь СП Песен 2, Втор 32.14 Изч СП Гр [τῶν] βοῶν Нвб кравий НГер ЕтМл крави ОА НТ Дюв БТР АР ДА