Старобългарски речник
клросъ 
клросъ м Клир, духовенство, църковните служители вьсь градъ кѹпно съ архепскѹпомъ.  съ вьсѣмь клросомъ ... несошꙙ  проваждаѭште дож  до погребенꙗ С 208.21 тъ бо наѹвъ сꙙ божмъ словесемь.  поставьнъ бꙑвъ клросѣ дꙗкъ С 214.9  потомъ ... събъравъ же вьсꙙ болюбвꙑѧ люд  холюбвꙑ клросъ С 517.27 да стꙑ тъ еппъ вьсемѹ клросѹ свомѹ повелѣ събьрат сꙙ С 529.21 въꙁвратвъ же сꙙ пакꙑ въскорѣ. съ вꙿсѣмъ клросомъ  людьм прѣподобьнꙑ бжї сттел҄ь С 530.16 ѹвѣдѣвъ же прѣподобьнꙑ еппъ доде мѣста того. съ всѣмъ клросомъ  съ подвжьнꙑм облашм С 532.5 Изч С От гр κλῆρος Нвб клирос църк ОА ВА АК БТР МлБТР РРОДД Срв клир църк ОА АК БТР АР МлБТР